kautm - 대학기술이전 네트워크의 중심 kautm - 대학기술이전 네트워크의 중심
 
CONTACT US오시는길
kautm - 대학기술이전 네트워크의 중심
  자동로그인
 
ID
회원가입    ID/Pw찾기
 
kautm - 대학기술이전 네트워크의 중심
TLO LICENSE CORNEL
 
HOME > 기술사업화 멘토 > 멘토링 결과
 
kautm - 대학기술이전 네트워크의 중심 kautm - 대학기술이전 네트워크의 중심
 
NO
전문가
대학/방문일
멘토링 분야
조회
19   김유신   동아대 / 2014.12.03   기술사업화   407
18   이현규   서울과기대 / 2014.12.02   기술마케팅   476
17   이현규   숙명여대 / 2014.11.26   기술마케팅   432
16   정완승   서울시립대 / 2014.11.19   기술마케팅   368
15   이현규   세종대 / 2014.11.17   기술마케팅   416
14   이성준   숙명여대 / 2014.11.13   기술마케팅   384
13   김두규   서울시립대 / 2014.11.11   기술마케팅   363
12   김인철   성균관대 / 2014.11.03   기술마케팅   373
11   홍서경   동아대 / 2014.10.29   기술발굴   369
10   이인희   동아대 / 2014.10.29   기술발굴   379
9   김성근   동아대 / 2014.10.29   기술마케팅   394
8   홍서경   한국해양대 / 2014.10.28   기술발굴   374
7   이인희   한국해양대 / 2014.10.28   기술발굴   429
6   김성근   한국해양대 / 2014.10.28   기술마케팅   429
5   김인철   성균관대 / 2014.10.22   기술마케팅   382
이전10개 | 11 | 12 | 다음10개